сряда, 27 октомври 2010 г.

OHIM Cooperation Fund moves forward - OHIM създаде кооперативен фонд


OHIM оповести официалното създаване на кооперативен фонд чрез който да се подпомага системата за защита на търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Фонда ще бъде в размер на 50 милиона евро. Неговата цел ще бъде да намали различията при защитата на марки и дизайни в Европа, да подпомогне модернизацията на националните патентни ведомства, да направи процедурите по регистрация на марки и дизайни по-лесни и удобни за потребителите.
Освен това с негова помощ ще започне работа по 7 големи проекта между които са създаване на мащабни база данни за марки и дизайни, платформи за обучение, инструменти които да подпомагат заявителите в процеса на регистрация на марките и дизайните и тн.
Повече информация може да откриете тук.

English version


OHIM announced the formal establishment of cooperative fund through which to support the system for protecting trademarks and industrial designs in Europe.
Fund will amount to 50 million. Its aim will be to reduce differences in the protection of trademarks and designs in Europe to support the modernization of national patent offices to make the procedures for registration of trade marks and designs easier and more convenient for consumers.
Moreover, with his help, will start work on 7 large projects among which are the creation of large database of trademarks and designs, e-learning platform
, training tools to assist applicants in the process of registration of trade marks and designs and so on.
More information can be found here.