вторник, 5 октомври 2010 г.

Serbia joined the Nice classification - Сърбия се присъедини към Ницката класификация


WIPO съобщи новината за присъединяването на Република Сърбия към Ницкото споразумение относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на търговски марки в редакцията му от Женева 1977 и 1979 година.
Споразумението влиза в сила за Сърбия от 17 декември 2010 година.

English version

WIPO announced the news of the accession of Serbia to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of trademarks in the version of Geneva 1977 and 1979.
Agreement enters into force for Serbia from 17 December 2010.