петък, 1 октомври 2010 г.

A Statistics from OHIM-July-August 2010 - Статистика от OHIM- Юли-Август 2010OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месеците Юли и Август 2010. Данните са:

July

Community trade mark applications received 8 483
Community trade mark applications published 8 473
Community trade marks registered (certificates issued) 8 143
Community trade mark renewal applications 2 068


Registered Community designs received 6 071
Registered Community designs published 6 40

August

Community trade mark applications received 6 828
Community trade mark applications published 8 057
Community trade marks registered (certificates issued) 7 985
Community trade mark renewal applications 1 432


Registered Community designs received 4 471
Registered Community designs published 5 214