четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Statistics from OHIM-September 2010 - Статистика от OHIM- Септември 2010


OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месец септември 2010 година. Статистиката е:

Community trade mark applications received 8 110
Community trade mark applications published 7 262
Community trade marks registered (certificates issued) 7 814
Community trade mark renewal applications 1 586
Registered Community designs received 6 113
Registered Community designs published 5 536

English version

OHIM publishes statistics about applications and registrations of European trademarks and designs for the month of September 2010. Statistics is: