понеделник, 29 ноември 2010 г.

Iron Maiden with problems concerning their name in Chile - Iron Maiden с проблеми относно името си в Чили


IP Tango съобщава за възникнали проблеми пред популярната метал група Iron Maiden в Чили.
Iron Maiden Holdings Limited's която притежава правата на групата предприема действия по заличаване на национална марка IRON MAIDEN регистрирана в Чили от Horacio Humberto Mardones за клас 25- дрехи.
Тъй като според закона в Чили една марка не може да бъде заличена поради неизползване за период от 5 години, Iron Maiden Holdings Limited's основали искането си на база член 6bis от Парижката конвенция за случай на заличаване на марка при недобросъвестна регистрация.
Съдът по интелектуална собственост в Чили отхвърлил искането на Iron Maiden поради факта, че те не предоставили доказателства за създадената популярност на своята марка, както и доказателства за наличие на недобросъвестност от страна на Horacio Humberto Mardones.
Безспорно имало доказателства, че Iron Maiden е много известна рок банда но това не означавало автоматично, че това име има репутация и по отношение на клас 25- дрехи. Поради това не може да се приеме, че потребителите биха били заблудени относно производствения произход на стоките.

English version

IP Tango reported for problems before the popular metal band Iron Maiden in Chile.
Iron Maiden Holdings Limited's which owns the rights of the group takes action for the cancellation of a national trade mark
IRON MAIDEN registered in Chile by Horacio Humberto Mardones Class 25 - clothing.
According to law in Chile one mark can not be canceled because she is unused for a period of 5 years, Iron Maiden Holdings Limited's founded its claim on the basis of Article 6bis of the Paris Convention for the event of cancellation of a mark in bad faith registration.
The Intellectual Property Court in Chile rejected the request of Iron Maiden because they failed to produce evidence established its brand popularity and evidence of bad faith by Horacio Humberto Mardones.
It's certainly there was evidence that Iron Maiden is a very famous rock band but that does not mean automatically that this name has a reputation in respect of Class 25 - clothing. It can not be assumed that consumers would be misled on the manufacturing origin.