сряда, 17 ноември 2010 г.

National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design - Закони относно търговските марки в 27 държави членки на ЕС


OHIM публикува интересен обобщаващ документ от 200 страници, който излага информация за различните законодателства касаещи отношението към марката и дизайна на Общността в 27 държави членки на ЕС.
Документът обхваща въпроси като - по-ранното право при марките, правото на приоритет и старшинство, санкции и разпоредби при нарушаване на права върху европейски марки и др.
Документът може да откриете тук.
информация на Marquess Class 46.

English version

OHIM publishes an interesting summary document of 200 pages, setting out information about various laws relating to to the Community Trade Mark and the Community Design in the 27 EU member states.
It covers issues such as - earlier rights in member states, national provisions on the effect of seniority claims and sanctions for the infringement of a Community trademarks, etc.
The document can be found here.
information Marquess Class 46.