петък, 12 ноември 2010 г.

Nominations for the IP Hall of Fame started - Започнаха номинациите за IP Hall of Fame


Започнаха номинациите за тазгодишната церемония за IP Hall of Fame.
Ежегодното мероприятие има за цел да отличи най-заслужилите представители от бизнеса, правото, образованието, науката, които са имали съществена роля в развитието на интелектуалната собственост по света за да достигне тя до сегашното си ниво.
Повече информация може да откриете тук.
Може да направите своята номинация тук.

English version

Nominations for this year's ceremony for the IP Hall of Fame began.
The annual event aims to highlight the most deserving representatives from business, law, education, science, which had a significant role in the development of intellectual property worldwide to reach it to its current level.
More information can be found here.
You can make your nomination here.