вторник, 23 ноември 2010 г.

WIPO Director in China - Директорът на WIPO в Китай


Директорът на WIPO г-н Francis Gurry беше на официално посещение в Китай на 18 и 19 ноември 2010 година.
По време на посещението си г-н Gurry се срещна вицепремиера на Китай г-н Wang Qishan, както и с други ръководни кадри свързани с интелектуалната собственост в страната.
Основна тема на разговорите бяха предизвикателствата пред нарушаването на авторското право относно музикалната индустрия.
В резултат на проведените срещи се подписа меморандум между Китай и WIPO за бъдещо засилено сътрудничество по отношение защита правата на интелектуална собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Director of WIPO Mr. Francis Gurry was an official visit to China on 18 and 19 November 2010.
During his visit Mr. Gurry also met Vice Premier of China Mr. Wang Qishan and other executives of intellectual property in the country.
The main topic of talks focused on challenges to copyright infringement in the music industry.
As a result from meetings it have signed a memorandum between China and WIPO for future enhanced cooperation on protection of intellectual property rights.
More information can be found here.