понеделник, 13 декември 2010 г.

The impact of the Patent System on SMEs - Влиянието на патентната система върху малките и средни компании


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен доклад озаглавен- The Impact of the Patent System on SMEs с автори Alan Hughes и Andrea Mina.
Авторите използват информация от множество източници с цел да определят склонността на малките и средни предприятие да патентоват техните иновации.
Според резултатите от изследването, повечето малки и средни компании не патентоват своите изобретения. Те предпочитат да се възползват от тях защитавайки ги чрез средствата на конфиденциалността. Освен това малките фирми за разлика от по-големите не са склонни да развиват бизнесът си чрез използване на информация от други патенти ( изследване на патентни бюлетини и патентна информация).
Причина за това естествено са разходите свързани с поддържане на вътрешни специалисти по интелектуална собственост в компаниите, както и по-високите изисквания за организация.
Целият доклад може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting report entitled-The Impact of the Patent System on SMEs with authors Alan Hughes and Andrea Mina.
The authors use information from multiple sources to determine the propensity of small and medium enterprise to patent their innovations.
According to survey results, most small and medium companies do not patent their inventions. They prefer to take advantage of them protecting them by means of confidentiality. Moreover, small firms, unlike larger companies, are reluctant to develop their business using information from other patents (patent examination papers and patent information).
The reason for this course are the costs associated with maintenance of internal specialists in intellectual property, companies, and higher requirements for the organization.
The entire report can be found here.