четвъртък, 9 декември 2010 г.

The most valuable brands in Poland - Най-скъпите марки в Полша


Marquess Class 46 съобщава за публикувана годишна класация за най-скъпите марки в Полша.
Защо тази класация е интересна ли?
Ами защото Полша е една от малкото страни в Европа, която реално не се влияе особено от световната икономическа криза. Напротив страната дори отбелязва повишаване на брутният вътрешен продукт за 2010 година. Това превръща Полша в икономическия тигър на Европа към настоящия момент.
На какво се дължи това. Естествено на много и различни фактори, сред които безспорно се нарежда и много правилният мениджмънт на полските компании.
Поради тази причина е интересно да се види кои са най-скъпите и ценни марки в Полша.
В класацията през 2010 година на първо място е бранда ORLEN, чиято стойност е приблизително 950 милиона евро. На второ място е PKO Bank Polski със стойност от около 930 милиона евро. На трето място е Telekomunikacja Polska със стойност от около 700 милиона евро.

English version

Marquess Class 46 reported for published an annual ranking of the most valuable brands in Poland.
Why this rating is so interesting?
Well because Poland is one of the few countries in Europe which actually is not affected by the global economic crisis. Instead the country was even noted increased of GDP
for 2010. This makes Poland the economic tiger of Europe at this time.
What causes this. Naturally many different factors including certainly a very proper management of Polish companies.
It is therefore interesting to see what are the most valuable brands in Poland.
In the rankings in 2010 in the first place is brand ORLEN, costing approximately 950 million euros. Second is the PKO Bank Polski with a value of about 930 million euros. Third is Telekomunikacja Polska which value is around 700 million.