събота, 11 декември 2010 г.

Some changes in the way of the WIPO Bulletin publishing - Промяна в начина на публикуване на бюлетина на WIPO


WIPO обяви официално за промяна в начина на публикуване на официалния си бюлетин.
Бюлетинът на WIPO излиза един път седмично и съдържа информация за регистрираните и заявени търговски марки, за настъпилите промени по техния статус и тн.
До момента този бюлетин беше достъпен online на страницата на WIPO, разпространяваше се в интернет чрез pdf, както и беше достъпен на DVD.
WIPO съобщава че от началото на 2011 година версията на бюлетина разпространявана на pdf ( сканирано копие на оригинала), както и версията на DVD няма да се разпространяват повече.
Бюлетина ще бъде публикуван вече само на интернет страницата на WIPO.

English version

WIPO officially announced a change in the way of publication of its official Bulletin .
The Bulletin of WIPO go once a week and contains information on registered and requested trademarks, changes in their status and so on.
By the time this
Bulletin was available online on the website of WIPO, in pdf (scanned copy of the original), and was available on DVD.
WIPO reported that by 2011 the version of the bulletin distributed on pdf (scanned copy of the original) and the DVD version will not spread further.
The Bulletin will be published only now on the website of WIPO.