сряда, 29 декември 2010 г.

Statistics from OHIM-November 2010 - Статистика от OHIM- Ноември 2010


OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месец Ноември 2010 година.
Статистиката е следната:
Community trade mark applications received 9 051
Community trade mark applications published 8 332
Community trade marks registered (certificates issued) 8 718
Community trade mark renewal applications 1 367


Registered Community designs received 5 534
Registered Community designs published 6 674

English version

OHIM publishes statistics on applications and registered European trademarks and designs for the month of November 2010.
The statistics are as follows: