понеделник, 27 декември 2010 г.

WIPO presented a new online tool for the renewal of international designs - WIPO представи ново online средство за подновяване на международни дизайни


WIPO представи официално новото online помощно средство за подновяване действието на регистрирани международни промишлени дизайни.
“e-renewal” ще помага на притежателите на такива дизайни по-лесно и удобно да продължават тяхната закрила за нови периоди, като в същото време те могат да преценяват дали да подновяват всичките посочени дизайни, както и за кои държави да става това.
Повече информация може да откриете тук.
“e-renewal” може да откриете тук.

English version

WIPO introduced a new online tool for renewing the registered international designs.
"E-renewal" will help holders of such designs easier and more convenient to continue their protection for further periods, while they can decide whether to renew all designs and for which countries to do this.
More information can be found here.
"E-renewal" can be found here.