сряда, 19 януари 2011 г.

An information about court decisions in Spain - Информация за съдебни решения в Испания


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Патентното ведомство на Испания е представило online база данни със съдебни решения относно интелектуалната собственост.
В базата данни може да се влезе от тук.

English version
Marques Class 46 reported the news that the Patent Office of Spain has presented online database containing court decisions on intellectual property.
The database can be entered here.