вторник, 4 януари 2011 г.

A similar design of bottles for mineral water in Norway, no violation - Сходен дизайн на бутилки за минерална вода в Норвегия- няма нарушение

Съдът в Норвегия се произнесе по съдебно дело между два производителя на минерална вода продаващи продукта си в много сходни на вид бутилки.
Ringnes AS обвинява Water of Norway AS, че продава своята минерална вода в бутилка, която копира нейната с което осъществява нелоялна конкуренция. Важен момент в това дело е че Ringnes AS не притежава регистрирана марка или дизайн за формата на своята бутилка. Поради това единственото средство за защита е законодателството свързано с нелоялната конкуренция.
Според съда обаче няма нарушаване на законодателството от страна на Water of Norway AS.
Това е добър пример за всяка компания, която инвестира в създаването на уникален външен вид на своите продукти. Защитата чрез регистрирана марка или дизайн е абсолютно задължителна за да бъде инвестицията гарантирана максимално.
В противен случай създаваната с години идентичност може да стане такава и за някой друг.
информация Marques Class 46.

English version

The court in Norway ruled on a lawsuit between the two producers of mineral water selling their product in a very similar type of bottle.
Ringnes AS accuses Water of Norway AS that selling its mineral water in a bottle which copied its bottle, which constitutes unfair competition. An important feature of this case is that Ringnes AS has no trade mark or design on the shape of its bottle. Therefore the only remedy is legislation relating to unfair competition.
According the court however there was no violation of the law by the Water of Norway AS.
This is a good example for any company that invests in creating a unique appearance of their products. The protection by a registered trade mark or a design is absolutely mandatory to be investment guaranteed maximum.
Otherwise an identity
created for years may become such for others.
information Marques Class 46.