понеделник, 17 януари 2011 г.

The Spanish Patent Office reduce its fees - Испанското патентно ведомство намали таксите си


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Патентното ведомство на Испания намалява таксите си с близо 10%.
Целта е да се стимулират малките и средни предприятия да се възползват от механизмите на интелектуалната собственост за създаване и защита на допълнителна стойност.
За пример се дава намаляването на таксата за регистрация на национална марка в Испания, която от 154.38 евро за клас пада на 138.94 евро.
Друга причина за намаляването на таксите може би се крие във факта, че таксите на OHIM намаляха значително през изминалата година, което в някаква степен доведе до преориентиране на заявителите на марки.

English version

Marques Class 46 reported the news that the Patent Office of Spain reduced its fees by almost 10%.
The aim is to encourage SMEs to take advantage of intellectual property mechanisms that help creation and protection of an additional value.
For example, given the reduction of the fee for registration of a national brand in Spain which from € 154.38 for one class falls to 138.94 euros.
Another reason for the reduction of fees may be lies in the fact that the OHIM fees declined significantly last year which to some extent led to a reorientation of applicants.