понеделник, 24 януари 2011 г.

U.S. and Japan can join to the TM View - САЩ и Япония може да се присъединят към TM View

OHIM оповести новината за възможността базите данни с търговски марки на САЩ и Япония да бъдат добавени към общата база данни TM View.
Този въпрос беше само един от въпросите обсъждани на тристранната среща между OHIM, USPTO и the Japan Patent Officе, която се проведе в Токио в края на 2010 година.
Ако САЩ и Япония се присъединят към TM View тя ще се превърне в най-голямата база данни за търговски марки в света, която ще предоставя бърз и лесен достъп на потребителите до тази специфична информация.
Това е още един довод в полза на заключението на глобалния характер на въпросите свързани с интелектуалната собственост.
информация OHIM.

English version

OHIM announced the news of the possibility trademarks databases of the United States and Japan to be added to the Common Database TM View.
This issue was only one of the issues discussed at the
Trilateral between the OHIM, USPTO and the Japan Patent Office which was held in Tokyo in late 2010.
If the U.S. and Japan join TM View will become the largest database of trademarks in the world that will provide quick and easy consumer access to this specific information.
This is another argument in favor of finding the global nature of issues related to intellectual property.
information OHIM.