сряда, 5 януари 2011 г.

You sell illegal goods over the internet you owe taxes-Sweden - Продаваш незаконно стоки по интернет, дължиш данъци- Швеция

Интересно решение на The Administrative Court of Appeal в Швеция.
Случая касае двама души, които продавали незаконно стоки по интернет в добавка към законния си бизнес. При акция на полицията и притежателите на права върху марки, стоките били задържани.
Властите в Швеция освен че повдигнали обвинения за незаконно разпространяване на продукти, поискали от двете лица да заплатят и данъци върху реализираните продажби.
Обвиняемите не били съгласни тъй като според тях стоки, чиято реализация и незаконна не пораждат задължение за плащане на данъци.
Според The Administrative Court of Appeal обаче приходи реализирани от незаконна дейност трябва да бъдат облагани с данъци в случай, че тази дейност е част от законна такава.
информация IP Finance.

English version

An interesting decision of The Administrative Court of Appeal in Sweden.
The case concerns two people who sell illegal goods over the internet in addition to their legitimate business. In the action of the police and holders of
trademark rights the goods were detained.
Authorities in Sweden raised allegations of illegal distribution of products and except that requested by both parties to pay taxes on sales.
Defendants were not agree because according to them goods were selling illegal and they do not entail an obligation to pay taxes.
According to The Administrative Court of Appeal, however, income earned from illegal activities should be taxed in the event that this activity is part of a legitimate one.
Information IP Finance.