петък, 18 февруари 2011 г.

The 3rd Global IP Index - Глобален IP индекс за 2011 година


The Taylor Wessing Global Intellectual Property Index обявиха началото на определянето на третия поред годишен глобален IP индекс.
Целта на индекса е да определи развитието на интелектуалната собственост по света и свързаното с нея законодателство.
Всеки който иска може да попълни въпросникът за определяне на този индекс може да участва тук. Не е задължително да се посочва име на попълващият информацията.
Предоставена е възможност да се избират всички или само едни от обектите на интелектуална собственост за които да се дават отговори.

English version

The Taylor Wessing Global Intellectual Property Index announced the beginning of the appointment of the third consecutive annual global IP index.
The purpose of the index is to determine the development of intellectual property worldwide and related legislation.
Anyone who wants to complete a questionnaire to determine this index can be involved here. It is not necessarily to submit a name.
It is given an opportunity to choose all or just some of the objects of intellectual property for which answers are given.