вторник, 15 февруари 2011 г.

Сайтът на Европейското патентно ведомство ще бъде обновен


Сайтът на европейското патентно ведомство ще бъде обновен. За тази цел EPO представи официално beta версията на обновения сайт.
Промените са много и различни. Обновени са online услугите предоставяни от EPO, сменена е подредбата на информацията и навигационната система.
Всеки който иска може да види beta версията на сайта тук. Европейското патентно ведомство приканва за коментари и предложения за подобряване на така предложената версия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The web site of the European Patent Office will be upgraded. EPO formally introduced for this purpose a beta version of a new website.
Changes are many and varied. Online services provided by the EPO are renewed, the arrangement of information and navigation system are changed.
Anyone who wants to see the beta version of the site can find it here. The European Patent Office calls for comments and suggestions to improve this proposed version.
More information can be found here.