вторник, 1 февруари 2011 г.

Croatia, South Korea and Mali joined to the Singapore Agreement - Хърватска, Южна Корея и Мали се присъединиха към Сингапурското споразумение

WIPO съобщи новината, че още три държави са се присъединили към Сингапурското споразумение за защита на търговски марки. Това са Хърватска, Южна Корея и Мали.
Споразумението влиза в сила за Хърватска от 13 април 2011 година, а за Южна Корея от 17 април 2011г.
По отношение на Мали споразумението ще влезе в сила 3 месеца след като the African Intellectual Property Organization (OAPI) депозира документацията си за присъединяване към Сингапурското споразумение, тъй като Мали е член на OAPI.

English version

WIPO announced the news that three countries have joined the Singapore agreement concerning protection of trademarks. These are Croatia, South Korea and Mali.
This Agreement shall enter into force for Croatia on April 13, 2011, for South Korea on 17 April 2011.
Regarding Mali Agreement will enter into force three months after the African Intellectual Property Organization (OAPI) deposit records to join the Singapore agreement, as Mali is a member of OAPI.