понеделник, 7 февруари 2011 г.

Montenegro has adopted a new legislation on the protection of designs - Черна гора прие ново законодателство относно защитата на промишлените дизайни


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Черна гора е приела ново законодателство относно защитата на промишлените дизайни в страната.
Това законодателство урежда и начина на пререгистрация на дизайни регистрирани преди време, когато Черна гора и Сърбия бяха една държава.
Срокът за пререгистрация на тези дизайни в Патентното ведомство на Черна гора изтича на 8 януари 2012 година.

English version

Marques Class 46 reported the news that Montenegro has adopted a new legislation on the protection of industrial designs in the country.
This legislation regulates the manner of re-registration of designs registered prior to the time when Serbia and Montenegro were one country.
The deadline for re-registration of these designs at the Patent Office in Montenegro will expire on January 8, 2012.