вторник, 8 февруари 2011 г.

Parmigiano Reggiano seek protection in Colombia - Parmigiano Reggiano търси защита в Колумбия


Асоциацията на производителите на италианското сирене Пармезан предприе действия по защитата му, като географско означение в Колумбия.
Причината за това се крие в огромния брой нарушения при използване на Parmigiano Reggiano за млечни продукти в страната.
Искането на защита е основано на The Andean common intellectual property regime, който обхваща освен Колумбия и Еквадор, Боливия и Перу.
В Перу Parmigiano Reggiano вече е регистрирано географско означение на основата на Лисабонското споразумение.
Освен горното Parmigiano Reggiano ще може да потърси защита и чрез Споразумението за свободна търговия между ЕС и Колумбия подписано през 2010. Към това споразумение е приложен и лист с географски означения, които са защитими на взаимна основа. Между тях е и Parmigiano Reggiano.
информация на Marques Class 46.

English version

The Association of Parmesan producers acted on its protection as a geographical indication in Colombia.
The reason for this lies in the huge number of violations in the use of Parmigiano Reggiano for products in the country.
The request for this protection is based on The Andean common intellectual property regime, which covers except Colombia and Ecuador, Bolivia and Peru.
In Peru Parmigiano Reggiano is already registered geographical indication on the basis of the Lisbon Agreement.
Besides the above Parmigiano Reggiano will be able to seek protection through the Free Trade Agreement between EU and Colombia signed in 2010. To this Agreement is attached a shortlist of geographical indications which are protected on a reciprocal basis. Among them is Parmigiano Reggiano.
information Marques Class 46.