петък, 25 февруари 2011 г.

A seminar of WIPO - Семинар на WIPO


WIPO съобщава за предстоящ семинар относно Хагската система за международна регистрация на дизайни, който ще се проведе на 30 март 2011 година в Женева.
Целта на семинара е да повиши осведомеността и познанията относно механизмите на действие на Хагската система.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported an upcoming seminar concerning the Hague system for international registration of designs, which will be held on March 30, 2011 in Geneva.
The aim of the seminar is to raise awareness and understanding of the mechanisms of action of the Hague system.
More information can be found here.