понеделник, 14 март 2011 г.

Blogger was banned in Turkey - Blogger блокиран в Турция


Турските власти прекратиха достъпа до платформата Blogger. Причината за това е съдебно разпореждане в спор за нарушаване на авторски и сродни права, където потърпевш е турската ТВ компания Digiturk.
Тази компания притежава правата за излъчване на турското първенство по футбол. За нейна изненада обаче се оказва че една част от излъчваните мачове се предават в различни блогове на Blogger без разрешение.
Digiturk повдигнала дело срещу Blogger и поискала от съда да блокира достъпът до платформата.
В случая странното е защо не е поискано да се премахнат съответните блогове, които са нарушили правата на Digiturk, а е наложена цялостна забрана за достъп до тази услуга.
Поради спреният достъп до хиляди блогове, турските блогъри подготвят протест озаглавен “don’t touch my blog”.
Безспорно при нарушаване на авторски права, потърпевшият е в правото си да иска това действие да бъде преустановено но в конкретният случай е можело да се подходи по-меко, като се ограничи само достъпът до нарушаващите правата блогове.
информация на IP Kat.

English version

Turkish authorities suspended access to the Blogger platform. The reason for this is a court order in proceedings for infringement of copyright and related rights where the victim is the Turkish television company Digiturk.
This company owns the broadcasting rights of the Turkish
football cup. To her surprise, however, it appears that some of the broadcasted matches is transmitted in a variety of Blogger's blogs without permission.
Digiturk raised proceedings against Blogger and asked the court to block access to the platform.
It is strange why it is not required for removing of relevant blogs which have violated the rights of Digiturk, but it was imposed a complete ban on access to this service.
This prevented access to thousands of blogs angered Turkish bloggers who are preparing a protest entitled "don't touch my blog".
Undoubtedly, in violation of copyright the victim is entitled to request that relevant action to be discontinued but in this case it could have been softer approaches with limited access to infringing blogs.
information to the IP Kat.