вторник, 8 март 2011 г.

Change in the Amounts of the Individual Fee: Estonia - Нови индивидуални такси за международни марки с посочване на Естония


WIPO обяви новината за промяната на индивидуалните такси плащани при посочване на Естония в заявки за международни марки.
Те са:
При нови заявки за марки:
1. За един клас стоки и услуги- 176 швейцарски франка;
2. За всеки следващ клас- 56 франка;

При колективни марки:

1. За един клас стоки и услуги- 240 франка;
2. За всеки следващ клас 56 франка;

Такси за подновяване на регистрацията:

1. Независимо от брой на класовете- 224 франка;
2. За колективни марки- 280 франка.

Новите такси влизат в сила от 10 март 2011 година.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the news of the change of of the individual fee payable with respect to Estonia under Article 8(7) of the Madrid Protocol.

Application or Subsequent Designation:
– for one class of goods or services- 176 Swiss francs
– for each additional class- 56 Swiss francs
Where the mark is a collective mark:
– for one class of goods or services- 240 Swiss francs
– for each additional class- 56 Swiss francs

Renewal:

– independent of the number of classes- 224
Swiss francs
Where the mark is a collective mark:
– independent of the number of classes- 280
Swiss francs

The new charges come into force on March 10, 2011.
More information can be found here.