петък, 25 март 2011 г.

Intellectual Property Network has a new name - Intellectual Property Network вече е с ново име


Intellectual Property Network вече е с ново име и визия. Подържаната от г-н Mikk Putk мрежа за споделяне на информация касаеща интелектуалната собственост вече е с името IP INSIDERS и има нова интерактивна визия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Intellectual Property Network has a new name and vision. Sustained by Mr. Mikk Putk network for sharing information concerning intellectual property has already had a following name - IP INSIDERS and a new interactive vision.
More information can be found here.