четвъртък, 10 март 2011 г.

A lawsuit against DreamWorks and Paramount concerning Kung Fu Panda - Съдебно дело срещу DreamWorks и Paramount относно анимацията Kung Fu Panda

Американският автор Jayme Gordon повдигна съдебно дело срещу DreamWorks и Paramount относно анимацията Kung Fu Panda. Според автора двете компании са създали анимационният филм копирайки негово произведение със заглавие Kung Fu Panda Power, в което двата главни персонажа приличат много на тези във филма.Jayme Gordon създава своята творба в началото на 90-те години, доката анимационният филм се появява чак през 2008 година.
През това време авторът опитва да реализира свойте персонажи, като ги предлага на различни студиа но без резултат.
Това не е първото дело срещу DreamWorks относно персонажите в Kung Fu Panda. Миналата година Terence Dunn заведе дело срещу тях с искане за обезщетение от 1 милион долара поради копиране на негови персонажи в анимационния филм.
Информация на Art and Artifice
Повече информация може да откриете тук.

English version

The American author Jayme Gordon raised a lawsuit against DreamWorks and Paramount, concerning animation Kung Fu Panda. According to the author both companies have created animated films as copying his work titled Kung Fu Panda Power, in which the two main characters are very similar to those in the movie.
Jayme Gordon creates his work in the early 90's while the cartoon has appeared in 2008.
During this time the author tries to realize his characters as sent them to different studios but without result.
This is not the first lawsuit against DreamWorks on the characters in Kung Fu Panda. Last year, Terence Dunn filed suit against them seeking damages of $ 1 million for copying of his characters in the animated film.
Information from
Art and Artifice
More information can be found here.