понеделник, 28 март 2011 г.

A new common database presented by OHIM - eSearch Plus - Нова обща база данни OHIM - eSearch Plus


OHIM създаде нова обща база данни да търговски марки и промишлени дизайни на Общността.
Базата все още е в своята beta версия и може да бъде открита тук.
На пръв поглед прави впечатление сериозната интерактивност на базата данни. Дават се опции за basic и advanced search с възможност за управление на критериите за търсене според личните предпочитания на всеки потребител.
Голям плюс е че на едно място е събрана буквално цялата информация касаещо една марки или дизайн на Общността, тук се включва:
- информация за евентуални опозиции срещу марката;
- основания за подадените опозиции, директна връзка с противопоставените марки;
- информация за решения свързани с опозиции, обжалвания и тн.
- данни за дата и бюлетин на публикуване на марката или дизайна, както и връзка с тях;

Освен горното базата данни предоставя възможност за търсене на решения на OHIM касаещи регистрацията на марки и дизайни- откази, опозиции, заличавания, обжалвания, решения на Европейския съд и тн.
Презентация на начина по който работи новата база данни може да откриете тук.

Като цяло оценката за eSearch Plus е много добра. OHIM по примера на WIPO върви по правилния път, като създава обобщаваща база данни, която да подпомогне още повече всеки професионалист в областта на интелектуалната собственост.

English version

OHIM create a new common database for Community trademarks and designs.
The
database is still in its beta version and can be found here.
At first glance
the interactivity of the database made a serious impression. It provides options for basic and advanced search with the ability to control the search criteria according to personal preferences of each user.
A big plus is that in one place has gathered all the information concerning one
Community mark or design, this includes:
- an information about possible oppositions for the mark;
- grounds for oppositions and a direct link to conflicting marks;
- an information concerning decisions related to the oppositions, appeals and so on.
- details of publications of the mark or design, as well as links with them;

Besides the above this database provides an opportunity to search for decisions of the OHIM concerning registration of trademarks and designs, refusals, oppositions, appeals, rulings of the court and so on.
The presentation of how this
new database works can be found here.

The overall assessment of eSearch Plus is a very good. OHIM follow the example of WIPO and go the right way creating a common database to help toeach professional in the field of intellectual property.