сряда, 2 март 2011 г.

Opposition Online filing: The new, faster and simpler e-filing service - Подобрена online система за подаване на опозиции срещу европейски марки

OHIM представи подобрената си online платформа за подаване на опозиции срещу регистрацията на европейски марки. Тя ще влезе в действие от 1 март 2011 година.
Новата система е по-бърза, по удобна за работа и по опростена.
Новите моменти са:

1. Формата за попълване на информацията излиза на една страница. Към нея могат лесно и бързо да бъдат прикачвани различни документи, доказателства и тн.
Формата може да бъде разпечатана или архивирана на вашия компютър.
2. Надеждно и бързо подаване на опозицията.
Системата вече предоставя опция за проверка на информацията за да бъдете сигурни, че не се пропуснали нещо.
Самото подаване на опозицията става чрез натискане на един бутон. Веднага след това вие получавате потвърждание за подадената опозиция, както и нейният входящ номер.
Повече информация може да откриете тук.

English version


OHIM presented its new improved platform for online filing of oppositions against the registration of trademarks. It will take effect from March 1, 2011.
The new system is faster, more convenient and simplified operation.
These improvements include:

1. The form for recording information is presented on one page. Through it easily and quickly be attached various documents, evidences and so on.
The form may be printed or archived on your computer.


2. New automatic checks have been introduced to make sure that you provide us with the correct data to process your application correctly. For the challenged application and the basis of Opposition you can use the import button to load CTM/IR data directly from our database.

More information can be found here.