вторник, 19 април 2011 г.

Новите такси на Патентно ведомство на Р.България


Министерски съвет прие новите такси, които Патентно ведомство ще събира относно регистрацията на марки, дизайни, патенти, географски означения.
Постановление № 93 на Министерски съвет от 08.04.2011 г. за приемане на тези такси вече е обнародвано в Държавен вестник и може да бъде открито тук.