четвъртък, 14 април 2011 г.

A database of Intellectual Property in India - База данни за интелектуална собственост в Индия


IP Kat съобщава за интересна нова база данни, която съдържа информация за законодателството касаещо интелектуалната собственост в Индия.
Тази база данни е станала възможна след наскорошното основаване на Правния информационен институт на Индия.
Наред с множеството други закони, базата данни, която може да откриете тук и тук, съдържа и такива отнасящи се до интелектуалната собственост.
Тази информация не е за подценяване, като се има предвид сериозният напредък на икономиката на Индия през последните години.

English version

IP Kat reports of an interesting new database that contains information about legislation concerning intellectual property in India.
This database was made possible following the recent establishment of the Legal Information Institute of India.
Along with many other laws, the database, which you can find here and here, include those relating to intellectual property.
This information should not be underestimated, given the steady progress of the Indian economy in recent years.