сряда, 27 април 2011 г.

Google launch a copyright school - Google създаде училище за авторско право


Google оповести създаването на YouTube Copyright School, чиято цел е да внесе разяснения и да изложи основните моменти от материята свързана с авторското право и сродните му права.
Причината поради която компанията е решила да въведе подобно интерактивно обучение, е да спомогне за намаляването на нарушенията на авторски права в интернет.
До сега потребителите можеха да качват различно съдържание в интернет, като в повечето случаи единственото, което се изискваше от тях беше да потвърдят, че не нарушават нечии права.
Естествено това не е достатъчно, тъй като не малка част от интернет потребителите нямат необходимите знания за това какво представлява авторското право, особено що се отнася до някои от по тънките му моменти.
Информация на Arstechnica.com

English version

Google announced the start of the YouTube Copyright School whose purpose is to clarify and state the main points of the matter relating to copyright and related rights.
The reason why the company has decided to introduce such interactive training is to help reducing of copyright infringement on the Internet.
Until now, users could upload different content on the Internet and in most cases all that was required from them was to confirm that they do not violate anyone's rights.
Naturally this is not enough because a lot of Internet users do not have adequate knowledge of what constitutes a copyright, especially with regard to some of its deepest points.
Information of
Arstechnica.com