вторник, 19 април 2011 г.

Short IP news from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от страната и чужбина


Центърът по Интелектуална собственост към УНСС ни информира за няколко интересни новини от света на интелектуалната собственост в България и чужбина, за което благодарим.
Новините са както следва:

1. Министерски съвет на Р България

Някои от таксите, събирани от Патентното ведомство, ще бъдат намалени. С промени в тарифата на ведомството се изменя размерът на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, за промишления дизайн, за марките и географските означения. Включват се и нови такси, които са въведени с промени в законите за патентите и регистрацията на полезни модели, за марките и географските означения и за промишления дизайн.

За повече информация тук.

2.МВР, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)

Служители на ГДБОП неутрализираха незаконна търговия в интернет с пиратски стоки.Срещу 41-годишен собственик на фирма, предлагала за продажба тестери на световно известни марки парфюми, е образувано досъдебно производство.

За повече информация тук.

3. Световна организация за интелектуална собственост (WIPO)

Семинар за медиатори в спорове за интелектуална собственост, 30-31 май 2011 г., Женева

За повече информация тук.

4. Европейско патентно ведомство (EPO)

Патентната закрила в Европейското патентно ведомство (EPO) – филм, представящ основните бизнес дейности в EPO и за това защо патентната закрила е важна за изобретателите и обществото като цяло.

За повече информация тук.

5. Организация на биотехнологичната индустрия (BIO)

Фрустрирани от бездействието на Националния здравен институт на САЩ (NIH), страдащи от болестта на Фабри дават патентопритежател на съд, като по този начин поставят под въпрос действието на т.нар. Bayh-Dole Act

За повече информация тук.

6. Държавно ведомство за интелектуална собственост на НР Китай (SIPO)

Пилотен проект между НР Китай и Европейския съюз: скоро 10 известни европейски имена на продукти като шунка Prosciutto di Parma и сирене Comt ще получат закрила като географски означения.

За повече информация тук.

7. Други

Тайван ще защитава своите технологични компании със създаването на банка за интелектуална собственост (IP Bank).

Тайван планира да създаде банка за интелектуална собственост заради непрекъснатите съдебни дела за патентни нарушения срещу тайвански компании от страна на чужди фирми.

За повече информация тук.

Англичанин получи присъда от осем години затвор заради участие в „най-сериозната измама с фалшиви лекарствени продукти“ в Европейския съюз.

За повече информация тук.

CopySouth Research Group публикува документи от Третата Международна конференция по въпросите на авторското право.

За повече информация тук и тук.

Долната камара заема различна от Сената позиция относно два ключови фактора в патентната реформа. Макар и измененията да са малко, влиянието им може да е значително.

За повече информация тук.

Патентните "брандове" са сериозен бизнес.

Професионалисти и хора, свързани с интелектуалната собственост, признават, че принципно нямат яснота относно това как патентите генерират добавена стойност и въздействат върху представянето.

За повече информация тук.

Според официално съобщение за пресата, датското правителство е променило позицията си и се присъединява към предложението на Европейската комисия за удължаване на срока на закрила на звукозаписи. Тъй като Дания бе част от крехкото блокиращо малцинство в Европейския съвет, е възможно председателството на ЕС (Унгария) да прокара предложението в рамките на няколко седмици.

За повече информация тук.

Брой на eJournal USA е посветен на свободата в интернет, и включва статиите "Промоциране на интернет свобода чрез системата на авторското право" и други материали, които засягат въпросите на авторски права и свободи в интернет.

За повече информация тук.