вторник, 5 април 2011 г.

A statistics from OHIM- february 2011 - Статистика от OHIM- февруари 2011


OHIM публикува статистика относно заявки и регистрации за европейски марки и дизайни през месец февруари 2011 година.
Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 8 428 7 902
Community trade mark applications published 7 644 9 258
Community trade marks registered (certificates issued) 7 143 6 950
Community trade mark renewal applications 1 729 1 913Registered Community designs received 6 547 5 957
Registered Community designs published 6 287 6 264


English version

OHIM publishes statistics concerning applications and registrations for European trademarks and designs during February 2011.
Dates are as follows: