сряда, 27 април 2011 г.

Statistics from OHIM- March 2011 - Статистика от OHIM- март 2011


OHIM публикува статистика относно търговски марки и промишлени дизайни на Общността за месец март 2011 година.
Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 10 555 9 380
Community trade mark applications published 9 389 10 217
Community trade marks registered (certificates issued) 9 028 9 043
Community trade mark renewal applications 2 087 2 200Registered Community designs received 7 699 7 068
Registered Community designs published 7 073 7 313

Както може да бъде забелязано през 2011 година има увеличаване на заявките за нови марки на Общността, както и на регистрациите на нови промишлени дизайни.

English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and designs for March 2011.
Data are as follows:


As can be seen in 2011 there is a growth in requests for new Community trademarks and in registrations of new designs.