сряда, 11 май 2011 г.

A collection of decisions of the OHIM's Board of Appeal for 2010 - Сборник с решения за 2010 година на Апелативния борд на OHIM


OHIM публикува сборник с близо 1800 решения на Апелативния борд относно казуси с регистрации, отмяни, заличавания и опозиции касаещи европейски марки през 2010 година.
Сборникът може да откриете тук.
Той определено е интересен тъй като проследява практиката на OHIM, която както може да се забележи е доста богата.

English version

OHIM publishes a collection of nearly 1800 decisions of the Board of Appeal on issues with registrations, cancellations, deletions and oppositions concerning European trademarks in 2010.
The collection can be found here.
It is definitely interesting because it follows the practice of OHIM, which as can be seen is quite rich.