четвъртък, 5 май 2011 г.

French trademarks joined to TM View - Френските марки се присъединиха към TM View


Патентното ведомство на Франция се присъедини към общата база данни за търговски марки TM View, като предостави достъп чрез нея до националните марки заявявани и регистрирани на територията на Франция.
По този начин държавите участващи в TM View вече са 14- Обединеното кралство, Чешката република, Италия, Бенелюкс, Португалия, Дания, Испания, Словакия, Словения, Естония, Франция, България, OHIM и СОИС.
Към момента TM View предоставя достъп до над 6 милиона търговски марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Patent Office of France joined to the common database for trademarks TM View, by providing access through it to national marks in France.
Thus, countries participating in the TM View now are 14 - United Kingdom, Czech Republic, Italy, Benelux, Portugal, Denmark, Spain, Slovakia, Slovenia, Estonia, France, Bulgaria, OHIM and WIPO.
Currently TM View provides access to over 6 million trademarks.
More information can be found here.