сряда, 18 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Министър Вежди Рашидов и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на културата.
За повече информация тук.

2. Patent Alert и FreshPatents - сайтове със свободен достъп, предоставящи информационни услуги за американски патенти и заявки за издаване на патент: предимства и недостатъци
За повече информация тук.

3. Малките и средни предприятия могат да използват своята интелектуална собственост за финансиране на научноизследователска и развойна дейности, твърди Dr. Gaetan de Rassenfosse в изследване на тема „Как малките и средни предприятия използват своята интелектуална собственост: Резултати от изследване. Икономика на малкия бизнес.”
За повече информация тук.
Изследването можете да видите тук.

4. Все още има трудни за разрешаване въпроси в преговорите между Европейския съюз и Индия за сключване на споразумение за свободна търговия, включващи и въпроси в сферата на интелектуалната собственост, смята еврокомисарят за търговията Карел де Гюхт.
За повече информация тук.

5. Съвместно с The Financial Times, Bloomberg и Datamonitor, Millward Brown Optimor разработи BrandZ Top 100 на най-влиятелните брандове
Повече информация тук.


English version

1. Minister Rashidov and the mayor of Sofia Yordanka Fandakova signed an agreement concerning a cooperation in culture.
For more information here.

2. Patent Alert and FreshPatents - sites open to the public providing information services to U.S. patents and applications for patent: advantages and disadvantages
For more information here.

3. SMEs can use their intellectual property to fund research and development activities, says Dr. Gaetan de Rassenfosse in a study on "How SMEs use their intellectual property: Results of the study. Economics of Small Business. "
For more information here.
The survey can be found here.

4. There are still difficult to resolve issues in negotiations between the European Union and India to conclude a free trade agreement, including the issues of intellectual property, says EU trade commissioner Karel de Gyuht.
For more information here.

5. Together with The Financial Times, Bloomberg and Datamonitor, Millward Brown Optimor develop BrandZ Top 100 of the most influential brands
More information here.