понеделник, 16 май 2011 г.

OHIM with a plan to improve its organization - OHIM с план за подобряване на организацията си


OHIM анонсира създаването на нова организационна структура, която да подобри работата относно регистрацията на търговски марки и дизайни на Общността.
Целта е чрез новата структура да се повиши качеството на работа, да се оптимизира времето необходимо за нейното извършване, както и да се промотира повече практиката на OHIM.
Повече информация и видео представящо промените в OHIM може да видите тук.

English version

OHIM announced a new organizational structure which to improve performance on the registration of
Community trademarks and designs.
The aim is through the new structure to be improved the quality of work and to optimize the time needed for its implementation.
More information and video presentation at the OHIM changes can be viewed here.