четвъртък, 26 май 2011 г.

The Patent Office of Bulgaria has a new chairman - Патентно ведомство на България има нов председател


Министър-председателят Бойко Борисов назначи нов председател на Патентно ведомство. Това е г-н Камен Веселинов.
Камен Владимиров Веселинов е роден на 23. 02. 1946 г. в Благоевград. Висшето си образование завършва в Дрезденския технически университет, Германия, специалност „машинен инженер”. В периода 2003 г. – 2004 г. е заместник – министър на образованието и науката с ресор „Висше образование”. От 2005 г. до м. февруари 2011 г. е ректор на Технически университет – София. От 2004 г. Камен Веселинов е заместник-председател на Националния съвет по наука, представител на България в Комитета за научни и технически изследвания на Европейската комисия.
информация на Министерски съвет на Република България.

English version

The Prime Minister Boyko Borisov appointed a new chairman of the Patent Office. This is Mr. Kamen Veselinov.
Kamen Veselinov Vladimirov was born on 23. 02. 1946 in Blagoevgrad. He graduated from the Technical University in Dresden, Germany, as a mechanical engineer. In the period 2003 - 2004 he was Vice - Minister of Education and Science responsible for the higher education. ВръзкаFrom 2005 till February 2011 he was rector of the Technical University - Sofia. Since 2004, Kamen Veselinov is a deputy chairman of the National Council for Science. He is representative of Bulgaria to the Committee for Scientific and Technical Research of the European Commission.
information from the Council of Ministers of Bulgaria.