петък, 6 май 2011 г.

The shape of the boomerang indistinctive for shoes according to European Court - Формата на бумеранг неотличителна за обувки според Европейския съд


The General Court излезе с решение по дело T-202/09 относно опит за регистрация на формата на бумеранг, като европейска марка за клас 10 ( ортопедични обувки ) и клас 25 ( обувки).
Според съдът тази форма е банална и ще се възприеме от потребителите по скоро, като украшение отколкото, като търговска марка.
информация на Marques Class 46.

English version

The General Court issued a decision in Case T-202/09 concerning attempt for registration of the shape of a boomerang as European trademark for Class 10 (orthopedic shoes) and Class 25 (shoes).
According to court this form is trivial and will be perceived by consumers as a decoration than a trademark.
information Marques Class 46.