вторник, 10 май 2011 г.

Tajikistan has acceded to the Madrid Protocol - Таджикистан се присъедини към Мадридския протокол


WIPO информира, че Таджикистан се е присъединила към Мадридския протокол за международна закрила на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната считано от 30 юни 2011 година.
С присъединяването си Таджикистан стана 84 държава членка на Мадридския протокол.

English version

WIPO informed that Tajikistan has acceded to the Madrid Protocol for international protection of trademarks. The Protocol enters into force for the country by June 30, 2011.
By joining Tajikistan became the 84th Member State of the Madrid Protocol.