сряда, 29 юни 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Актуални законодателни промени в различни страни, свързани с опазването на защитено съдържание в Интернет.
За повече информация тук.

2. "Звукът на тишината" – статия, анализираща звукозаписите и законите за авторското право в САЩ .
За повече информация тук.

3. Десет бранда, които ще изчезнат през 2012 г.
За повече информация тук.

4. Съвети относно търговските марки и брандинга.
За повече информация тук.

5. Може ли в действителност да се патентова едно кликване на компютърната мишка?
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Recent legislative changes in various countries, relating to the conservation of protected content on the Internet.
For more information here.

2. "The Sound of Silence" - an article analyzing audio recordings and copyright laws in the U.S..
For more information here.

3. Ten brands which will disappear in 2012.
For more information here.

4. Some advices concerning trademarks and branding.
For more information here.

5. Can you actually patent a single click of a mouse?
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.