вторник, 21 юни 2011 г.

Italian bean protected as a geographical indication in Europe - Италиански боб защитен, като географско означение в Европа


Италианският боб FAGIOLO CUNEO вече е регистрирано географско означение в Европа.
Европейската комисия оповести своето решение на 18.05.2011г.Този вид боб има и свое отличително лого, което може да видите.
Историята на Fagiolo Cuneo започва в началото на 19 век. След 50 години на 20 век този боб се превръща в един от основните поминъци в област Cuneo, Италия. През 1989 година е създадена Асоциация на производителите му, която има за задача да го защитава и да спомага да развитието на бизнесът свързан с него.

English version

The Italian bean FAGIOLO CUNEO is a registered geographical indication in Europe.
The European Commission announced its decision on 18.05.2011. This type of bean has its own distinctive logo, which you can see.
The history of Fagiolo Cuneo began in the early 19th century. After 50 years of the 20th century that bean became one of the main livelihoods in the area Cuneo, Italy. In 1989, was founded Association of Manufacturers which aims is to protect and to promote business development associated with it.