сряда, 15 юни 2011 г.

Nokia beat Apple - Nokia победи Apple


Nokia постигна успех срещу един от основните си конкуренти на пазара на смарт телефони Apple.
Двете компании бяха в съдебно дело, според което Nokia обвиняваше американската компания в нарушаване на близо 10 нейни патента за различни технологии използвани в смарт телефоните.
Компаниите уредиха спора си чрез извън съдебно споразумение. Apple ще плащат роялтис на Nokia за да продължат да използват патентованите от нея технологии. Макар да не се споменава сума според някои анализатори става въпрос за стотици милиони долара.
Тази добра новина за Nokia доведе до покачване на акциите на компанията с 3%.
От стратегическа гледна точка победата на Nokia им позволява да си вземат глътка въздух, от ожесточената война с компании, като Apple, HTC и Samsung, които през последните години сериозно застрашиха лидерската позиция на Nokia.
Според различни хипотези това е само началото на контраатаката на Nokia срещу конкурентите й, особено срещу тези използващи платформата Android, която набира все повече скорост. Както е известно вече Nokia и Microsoft подписаха споразумение за сътрудничество целта на което е финландската компания да започне да ползва платформата Windows Phone за своите телефони, която да конкурира Android на Google, който чрез агресивна политика застраши сериозно пазарните позиции на Nokia.
Информация публикувана със съдействието на Люба Ж.

English version

Nokia achieved big success against one of her main competitors in the market of smartphones, namely Apple.
The two companies were in a lawsuit according to which Nokia accused the US company in violation of her 10 patents for various technologies used in smart phones.
The companies settled their dispute through an agreement. Apple will pay royaltis to Nokia to continue to use her proprietary technology. Although there is not mentioned any amount, according to some analysts we talking about hundreds of millions of dollars.
This good news for Nokia lead to an increase in the company's shares by 3%.
From a strategic point of view Nokia's victory allows them to take a breath from fierce war with companies like Apple, HTC and Samsung which in recent years seriously jeopardize the leadership of Nokia.
According to various assumptions this is only the beginning of Nokia's counterattack against its competitors especially against those using the platform Android which is gaining more momentum. As it is known Nokia and Microsoft signed a cooperation agreement the objective of which is that Finnish company going to start using the Windows Phone platform for their phones to compete with Android owned Google which through an aggressive policy seriously threaten the market positions of Nokia.
Information published with the assistance of Luba J.