петък, 17 юни 2011 г.

PATSNAP - a good database concerning patent information - PATSNAP- добра база данни с патентна информация


The Intellogist Blog съобщава за наличието на една нова база данни с патенти от цял свят PATSNAP.
Базата е организирана изключително добре, дава възможност за търсене на патенти в различни държави по света, като САЩ, ЕС, WIPO и тн.
Освен базовата информация за патентите се предоставят и сканирани версии на документацията.
В добавка системата предоставя възможност за автоматични патентни анализи, сортиране на компании лидери в различните технологични области и тн.
Повече информация и достъп до базата данни може да откриете тук.

English version

The Intellogist Blog announces the availability of a new database concerning worldwide patents PATSNAP.
The base is extremely well organized and allows searching of patents in various countries around the world such as USA, EU, WIPO, etc.
Besides basic information about patents it granted scanned versions of documents.
In addition the system allows for automated patent analysis, sorting the leading companies in various technological fields and so on.
More information and access to the database can be found here.