петък, 3 юни 2011 г.

Statistics from OHIM- April 2011 - Статистика от OHIM- април 2011


OHIM публикува информация за заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността през месец април 2011г. Данните са:

2011 2010
Community trade mark applications received 9 006 8 694
Community trade mark applications published 7 614 6 534
Community trade marks registered (certificates issued) 6 146 6 391
Community trade mark renewal applications 1 633 1 819Registered Community designs received 6 756 6 526
Registered Community designs published 5 783 7 088

English version

OHIM publishes information concerning requested and registered Community trademarks and designs in April 2011. Data are: