вторник, 7 юни 2011 г.

Tax cuts involving intellectual property - Намаляване на данъците касаещи интелектуална собственост


Фирмата от Люксембург Vayton Brand Capital е създала реална схема чрез която може да се осъществи до 80% намаляване на данъците касаещи приходи от интелектуална собственост.
Фирмата е изградила своето решение на база на новото законодателство в Люксембург, което позволява сериозно редуциране на данъците, които касаят интелектуална собственост.
Това е интересна новина. Безспорно и до момента имаше такива възможности но повечето от тях се свързваха с островни дестинации.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The company from Luxembourg Vayton Brand Capital has created a real scheme whereby you can achieve 80% reduction of taxes related to income from intellectual property.
The company has built its decision on the basis of new legislation in Luxembourg which allows significant reduction of taxes that apply to intellectual property.
This is interesting news. Undoubtedly, so far had such opportunities but most of them were related to the island destinations.
More information can be found here.