сряда, 20 юли 2011 г.

The European Court considered that TRUEWHITE can not be a trademark - Европейският съд счита, че TRUEWHITE не може да бъде търговска марка


Според решение T-208/10 на Европейския съд, заявената европейска марка TRUEWHITE в клас 9 (лампи и севтодиоди) не може да бъде регистрирана. Доводите на съдът са, че марката е описателна относно посочените стоки, като характеризира качества които те могат да имат. Тоест TRUEWHITE подсказва на потребителите, че съответната лампа излъчва светлина близка до естествената дневна светлина.
информация на Marques Class 46.

English version

According to the decision T-208/10 theEuropean Court stated that the European mark TRUEWHITE in Class 9 (light emitting diodes ) can not be registered. The arguments of the court are that the mark is descriptive of the nature (white) and quality (true, meaning natural) of the light, as characterized qualities that they have. TRUEWHITE prompts the user that the lamp emits light similar to natural white light.
information Marques Class 46.